Hsk

Ordförande har ordet

Publicerad 2020-03-19 16:45
20200416 mt p  ip n rbild
Vår ordförande Mathias Tegnér har ordet och nedan finns hans brev bifogat. Informationen rör hur föreningen hanterar och har hanterat coronapandemin och Covid-19.


Hej,

Med anledning av Corona vill vi informera alla våra medlemmar hur vi hanterar denna situation.

Hanvikens SK följer alltid som utgångspunkt beslut från RF och myndigheter. Det innebär att vissa matcher och tävlingar har ställts in, men en del träningsmatcher genomförs. Vidare pågår fortfarande träningsverksamhet i alla idrotter. Märk väl, ingen är tvungen att träna eller vara tränare, utan det beslutar naturligtvis varje medlem, ihop med sina föräldrar i de flesta fall.


För all verksamhet i Hanvikens SK:s regi gäller rekommendationerna

● Känner du dig krasslig ska du vara hemma och inte träna

● Hosta och nys i armvecken.

● Dela inte vattenflaska.

● Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp - stanna hemma.

Så länge vår verksamhet pågår kommer också cafeterian på Trollbäckens IP, som utgångspunkt, vara öppen.

Med anledning av utvecklingen av Corona-viruset har huvudstyrelsen fattat beslut om att Hanvikens SK:s kansli, den fysiska platsen, är stängd. Detta börjar gälla från idag 19:e mars. Kansliet kan fortfarande nås över telefon och över mail. Kansliet nås på: kansli@hanvikenssk.se eller 08-712 44 03.

Vi följer naturligtvis utvecklingen på daglig basis och beslut som rör omfattningen av vår verksamhet kan komma att ändras. Skulle vi hamna i en situation där grundskolorna stängs kommer vi att pausa vår verksamhet. Detta beslutet kommer i sådana fall tas av Hanvikens SK:s huvudstyrelse, i samråd med föreningens sektionsstyrelser, så att vi hanterar all vår verksamhet på ett likartat sätt.

Information om förändringar av verksamhetens omfattning kommer skickas ut från respektive sektion, samt finns tillgänglig på vår hemsida, www.hanvikenssk.se

För huvudstyrelsen genom ordförande

Mathias Tegnér

mathias.tegner@hanvikenssk.se

Mathias Tegnér, ordförande huvudstyrelsen
Md fontana logo rgb 2019 copy
Md fontana fin  002
Md logo 2x
Md elite hotel
Använd vår unika erbjudandekod: KLUBBHSK när du bokar
Md hanvikenssk
Md idrottens bingo85
Md lions85
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub