Valberedningsinstruktionen är beslutad av huvudstyrelse och bekräftad av årsmötet 2020. Syftet med instruktionen är att stärka valberedelsearbetet och därmed bättre, välförankrade och överlagda val till huvudstyrelse och sektionsstyrelser.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub