Hsk banner 1170

Mötesprotokoll

Här nedan kommer huvudstyrelsen lägga upp styrelseprotokoll löpande. Det är inte diskussionsprotokoll, vilket gör att det inte alltid går att följa hur styrelsen har resonerat, men det framgår såklart alltid vilka beslut som är tagna, samt hur dagordningen såg ut. Alla är hjärtligt välkomna att kontakta någon i huvudstyrelsen för att resonera om de avvägningar och beslut som är tagna.

Md fontana logo rgb 2019 copy
Md fontana jul
**Tips på Julklappar**
Md fontana fin  002
Md logo 2x
Md hanvikenssk
Md idrottens bingo85
Md lions85
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub