Mötesprotokoll

Här nedan kommer huvudstyrelsen lägga upp styrelseprotokoll löpande. Det är inte diskussionsprotokoll, vilket gör att det inte alltid går att följa hur styrelsen har resonerat, men det framgår såklart alltid vilka beslut som är tagna, samt hur dagordningen såg ut. Alla är hjärtligt välkomna att kontakta någon i huvudstyrelsen för att resonera om de avvägningar och beslut som är tagna.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub