HSK Veteraner

HSK Veteraner är en sammanslutning av före detta aktiva idrottsutövare, ledare eller funktionärer i Hanvikens Sportklubb och bildades den 31 oktober 1996 av Gunnar Ahl. Hasse Gynge och Allan Blomkvist.

Veteranerna utgav under 14 år klubbtidningen HSK-Nytt som genom generösa sponsorers annonsering i tidningen gjorde det möjligt att tillföra HSK:s ungdomsverksamhet 1,3 miljoner kronor.


Boken "Hanviken från start" var ett projekt som till allra största delen var Sten Antonssons verk. Men på grund av hans plötsliga bortgång fick han själv inte tillfälle att avsluta projektet, men det slutfördes av andra veteraner. Detta gav också ett bra bidrag till HSK:s klubbkassa.

För att få vara med i Veteranerna spelar åldern ingen roll, men det kan vara svårt om man fortfarande är aktiv därför att vi har våra träffar vid lunchtid.

Vår aktivitet består idag av, för de som kan och orkar, träffas kl 12.00 sista torsdagen i varje månad för en promenad för att därefter förenas på lämplig restaurang i kommunen, kl.13.00, för gemensam lunch där vi alla träffas och får tillfälle att utbyta tankar om hur det är i dag och framför allt hur det var förr. Vi brukar vara klara vid 14 - 14.30 tiden.

Vi har en medlemsavgift på Kr 150:-/år. Betalas direkt till kassören när vi träffas.

Vi är idag - (juli 2020) 59 medlemmar – flera nu bosatta på olika håll i Sverige och har naturligtvis svårigheter att närvara på våra träffar varje månad utan kanske bara vid något tillfälle per år, men så mycket trevligare när vi ses.

Många har tyvärr under åren lämnat oss p.g.a. "naturlig avgång". En som här måste nämnas är Lennart Malmsäter som hade uppdrag som kassör redan vid bildandet av Veteranerna. Lennart lämnade oss sommaren 2020. Han fanns med redan när HSK bildades 1945.

Vill du komma med i gänget så kan du kontakta

Alf Glesing tel. 08/712 13 97 eller 070.438 39 26 eller e-post: alf.glesing@telia.com

eller kassören,
Lars Jerndahl tel. 08/712 77 98 eller 073-256 04 96 eller e-post lars.jerndal@gmail.com

Välkommen!


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub