Hsk banner 1170

Finans-, risk-, och etikpolicy

En av Hanvikens SK:s viktigaste styrdokument är vår Finans- risk- och etiskpolicy. Dokumentet togs fram första gången 2019 och den nuvarande policyn är uppdaterad februari 2020. Tanken är att dokumentet uppdateras årligen, efter årsmötet.

Md fontana logo rgb 2019 copy
Md fontana jul
**Tips på Julklappar**
Md fontana fin  002
Md logo 2x
Md hanvikenssk
Md idrottens bingo85
Md lions85
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub