Finans-, risk-, och etikpolicy

En av Hanvikens SK:s viktigaste styrdokument är vår Finans- risk- och etiskpolicy. Dokumentet togs fram första gången 2019 och den nuvarande policyn är uppdaterad februari 2020. Tanken är att dokumentet uppdateras årligen, efter årsmötet.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub