Förslag styrelse - Friidrott 2021

Publicerad 2021-03-02 15:12
Valberedning
Valberedningen i friidrott lämnar följande förslag till styrelse för 2021. Som medlem är du välkommen att lämna egna förslag på namn till friidrottens styrelse för 2021. Förslagen mejlas till kansliet e-post kansli@hanvikenssk.se...

Som medlem är du välkommen att lämna egna förslag på namn till friidrottens styrelse för 2021. Förslagen mejlas till kansliet kansli@hanvikenssk.se

Här är valberedningens förslag till styrelse:

Ordförande: Annika Nilsson Omval 1 år till 2022

Kassör: Carina Walfridsson Omval 2 år till 2023

Ledamöter:

Martin Bengtsson Omval 2 år till 2023

Elisabeth Julin 1 år kvar till 2022

Patrik Niklasson 1 år kvar till 2022

Peter Nieminen omval 2 år till 2023

Inga suppleanter väljs

Valberedning: Vakant Nyval 1 år

Revisor: Väljs av huvudstyrelsen Hanvikens SK

Ombud till huvudstyrelsen: Ordförande - Annika Nilsson

För att ha rösträtt på årsmötet ska du fylla 14 år under året och betalat din medlemsavgift för 2021 senast den 15 mars, rösträtten är personlig och går ej att överlåta på annan.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub