Hsk banner 1170

Coronanyheter

Publicerad 2020-12-28 23:00
20200310 coronabild
Hanvikens SK följer alltid rådande lagar och regler, samt försöker föregå med gott föredöme. För en dryg vecka sedan stängde Tyresö kommun sina lokaler för idrottsverksamhet. Därefter har både Folkhälsomyndigheten (FHM) och Smittskydd Stockholm kommit med tolkningar av dessa regler. En konsekvens av detta är att all organiserad inom- och utomhus träning är inställd i föreningens regi, med undantag för professionell verksamhet, vilket handlar om Tyresö Hanviken Hockeys A-lagsverksamhet.

Med anledning av att regeringen har rekommenderat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari, så meddelade Tyresö kommun för en dryg vecka sedan att deras lokaler är stängda för organiserad idrottsverksamhet. Den 22:a december kompletterade FHM regeringens rekommendation, som tog fasta på att organiserad utomhusträning kan genomföras, om vissa epidemiologiska förutsättningar är uppfyllda. (RF har också å sin sida tackat för förtydligandet).

Med anledning av FHM:s rekommendation kom också smittskyddsläkaren i Region Stockholm med en uppmaning. Då vår verksamhet genomförs i Stockholmsregionen får också smittskyddsläkaren i Stockholm anses vara den part som FHM hänvisar till för att göra regionala epidemiologiska bedömningar. Med anledning av smittskyddsläkarens avrådan från organiserad utomhusträning följer naturligtvis Hanvikens SK detta och pausar all idrottsverksamhet fram till 24:e januari, med undantag för professionell verksamhet, vilket handlar om Tyresö Hanviken Hockeys A-lagsverksamhet. Däremot försöker vi hitta vägar för individuell utomhusträning för våra medlemmar.

Smittskyddsläkaren motiverar uppmaningen enligt följande:

"Nu vill vi att alla invånare ska möta så få personer som möjligt samt resa så lite som möjligt. Vi måste tillsammans göra en kraftsamling under perioden fram till den 24 januari. Därför har vi nu tagit steget att uppmana till att avstå även organiserad uteträning. Vi vet att det här påverkar barn och ungdomar där uteträningen är viktig för gemenskapen. Vi hoppas att alla fortsätter med fysisk aktivitet utomhus enskilt och håller kontakten med varandra digitalt, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

För att minska antalet personer som vårdas inom slutenvården behövs en generell minskning av smitta i samhället. För att uppnå detta i Region Stockholm behöver alla invånare att dra ner på antalet kontakter utanför sitt hushåll. Vi behöver också minska antalet personer som rör sig på alla platser i samhället där det kan uppstå trängsel. Det är därför smittskyddsläkaren nu uppmanar att alla också ska avstå från organiserad träning, även utomhus. Vi måste nu tillsammans göra en kraftansamling under perioden fram till den 24 januari.

- Vi vet att idrottsrörelsen skapar rörelseglädje och meningsfull sysselsättning för väldigt många barn och unga i Stockholms län. Det är fortsatt viktigt att barn och unga rör på sig, men det måste ske på ett säkert sätt. Det finns till exempel utegym och grönområden runt om i länet, säger Maria Rotzén Östlund."

Mathias Tegnér, ordförande huvudstyrelsen
Md fontana logo rgb 2019 copy
Md fontana jul
**Tips på Julklappar**
Md fontana fin  002
Md logo 2x
Md hanvikenssk
Md idrottens bingo85
Md lions85
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub