Årsmöte Hanvikens SK 2022

Publicerad 2022-04-04 18:08
Hanvikens SK årsmöteshandlingar hittar du under rubriken Vår verksamhet på hemsidan.

Årsmöte i Hanvikens SK - Onsdag 27 april - Kl 19.00 - Fritidslokalen - Fontanahallen - Trollbäckens IP - Välkommen!

Samtliga årsmöteshandlingar sammanställs och läggs in under rubriken Vår verksamhet på föreningens hemsida.


Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter en månad innan årsmötet och under året fyller lägst 12 år, äger rösträtt på mötet. Detsamma gäller hedersmedlem.

Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub