Förslag styrelse - HSK 2021

Publicerad 2021-03-08 15:50
Valberedning
Valberedningen i huvudstyrelsen lämnar följande förslag till huvudstyrelse för 2021. Som medlem är du välkommen att lämna egna förslag på namn till huvudstyrelse för 2021. Förslagen mejlas till kansliet e-post kansli@hanvikenssk.se...

Som medlem är du välkommen att lämna egna förslag på namn till huvudstyrelsen för 2021. Förslagen mejlas till kansliet kansli@hanvikenssk.se

Här är valberedningens förslag till huvudstyrelse:

Ordförande: Mathias Tegnér Omval 1 år

Kassör: Andreas Månsson Kvar 1 år

Ledamöter:

Mathias Tauberman Nyval 2 år

Ann Alm Kvar 1 år

Juha Lange Kvar 1 år

Andreas Månsson Kvar 1 år

Hasse Wilberg Omval 2 är

Styrelserepresentanter 2 pers från varje sektionsstyrelse

Suppleanter 1-2 pers vakant 1 år

Adjungerad suppleant Lions Club Tyresö 1 år

Valberedning huvudstyrelse:

Michael Allo Omval 1 år

En representant från varje sektion 1 år

Revisor: Lars Fredriksson Omval 1 år

Revisorssuppleant: Mathias Fredriksson Omval 1 år

Övrig information: Huvudstyrelsen avser att utöka med en person som skall fokusera på kommunikation i föreningen.

Ordförande väljs under årsmötet, övrig fördelning av styrelseposter sker inom huvudstyrelsen i samband med ett på årsmötet följande konstituerande styrelsemöte, så som vice ordförande, sekreterare, kassör, samt ev övriga befattningar som behöver tillsättas.

Valberedningen består av en representant för huvudstyrelsen som är sammankallande, samt en representant från respektive sektion.

För att ha rösträtt på årsmötet ska du fylla 14 år under året och betalat din medlemsavgift för 2021 senast den 15 mars, rösträtten är personlig och går ej att överlåta på annan.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub