Medlemsförmåner

Alla som är aktiva inom Hanvikens SK som aktiv, ledare, styrelsemedlemmar i HSK betalar medlemsavgift/år.

Det som ingår i medlemsavgiften är följande:

- Försäkring genom Hanvikens SK

- Rösträtt på föreningens årsmöten.

- Utbildning anpassad till idrott, roll och grupp.

- Kansli med stöd för administration, stödsystem, kontakten med idrottsförbund, avtal, övergångar, serieanmälningar, tävlingar, mm

- Support från sportchef och övriga anställda.

- Föreläsningar, ledarmiddagar och event.

- Stödsystem med faciliteter; person- o kontaktuppgifter, kalender, kallelsefunktion, stöd för LOK rapportering, mm

- Utrustning för grupp/lag/team

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub