Ekonomiskt stöd

Här samlar vi information om Fonder som går bra att söka för lag och spelare.

- P83 Fonden

Hanvikens SK mål är att våra medlemmar ska känna sig inkluderade och kunna idrotta på så lika villkor som möjligt. Vi är dock väl medvetna om att om att alla våra medlemmar inte har samma ekonomiska förutsättningar. Vi öppnar därför upp möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd från "Kamratfonden". Kamratfonden startades av HSK P83 då de upplöstes i slutet av 90-talet och utgörs till största del av lagets kvarvarande lagkassa

Gäller det cuper som man som lag ska åka på hänvisar vi i första hand till att kontakta respektive lag där man oftast är behjälplig.

- Vad kan man söka för?

Allt som är fotbollsrelaterat.

- Hur ansöker man?

Skriv ett mail till styrelsen.fotboll@hanvikenssk.se där ni kortfattat berättar er situation.

Skriv ekonomiskt stöd i ämnesraden. Samtliga ansökningar hanteras konfidentiellt.

Besked lämnas efter nästkommande styrelsemöte.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub