Stimulans- och rotationsträning

Stimulansträning

Klubbens stimulansträning riktar sig mot spelare, 12 – 16 år, som kommit lite längre i sin fotbollsutveckling och som har en hög ambitionsnivå. Dessa erbjuds extraträning i föreningens regi via olika insatser för extra stimulans. Deltagarna utses av lagens tränare i samråd med vår sportchef.

Under perioden april – oktober genomförs olika typer av stimulansträning:

  • Målvaktsstimulans: Sker ute i våra lag där föreningens målvaktstränare besöker lagen i deras ordinarie verksamhet (åldrar för detta är 2024 F/P 2009-2011). Dessa grupper kan tillsammans prata ihop sig för att på bästa sätt samköra denna träning och på så sätt möjliggöra fler tillfällen för spelare som vill träna på att spela målvakt.
  • Spelstimulans: Ett extra pass som leds av föreningens arvoderade tränare och i första hand rör de äldsta åldersgrupperna (2024 är detta F/P 2010). Till dessa pass skickas separata kallelser ut via MyClub. Deltagande kommer medföra en extra kostnad för spelaren.
  • Teknikstimulans: En mer grundläggande träning där olika färdigheter tränas under ledning av föreningstränare, antingen ute i egen ordinarie verksamhet eller på annan utsatt tid aviserad av föreningen.

Övriga insatser och pass kring stimulans kan komma att ske och kommuniceras i sådana fall ut direkt från sportchef.


Rotationsträning

Vår rotationsträning handlar om att erbjuda vissa spelare en extra utmaning och utveckling genom att få möjlighet att träna med äldre årskullar. Dessa träningar är en viktig del i att behålla spelare så länge som möjligt i klubben och stimulera de som kommit längst i sin utveckling. Dessutom bidrar det till att skapa en större gemenskap mellan åldersgrupperna, både bland spelare och ledare.

Klubben har ett krav att fr.o.m. sista året 7 mot 7 och därefter hela vägen upp till U-lagen ska lagen erbjuda denna möjlighet.


I första hand är det rotation i träning som är kravet. Sedan är rotation i match en möjlighet om:

  1. Sportchef och spelares ordinarie tränare anser att behovet finns
  2. Om åldersgruppen ovanför ser att det finns möjlighet och plats att rotera in spelare i match

Sportchefen har alltid det avgörande ordet om och hur rotation ska ske och beslutar i händelse av oenighet kring denna fråga.


När det gäller spelare som roterar upp i åldersgruppen ovanför så är det viktigt att uttagningen och tågordning kring detta sker på följande sätt:

  • Tränare i åldersgruppen identifierar behovet hos en eller flera spelare att en extra utmaning utöver den egna träningsmiljön behövs och tar kontakt med sportchefen
  • Kontakt tas med åldersgruppen ovanför
  • Rotation i träning verkställs

Spelaren/spelarna ska sättas i en miljö där de kan "hävda sig" och få utmaning, detta sker enligt samma principer som vid nivåanpassning på träning.


I yngre åldersgrupper finns det inget krav på rotation och där bygger det i så fall på att grupperna tillsammans är eniga om att göra detta. Rotationsträningen fyller då mer en funktion i att kunna lära känna varandra mellan åldersgrupper och att kunna stötta upp i händelse av att något lag har ont om spelare till matchhelg.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub