Friidrott

Medlemsavgifter

Avgifter 2018 Hanvikens SK Friidrott

Juniorer (2004-) 2 700 kr
I avgiften ingår avgifter för tävlingar enligt gällande policy (tävlingar som DN-galan youth mm ingår inte). Träningskort på gym under inomhussäsong och träning i Sätrahallen eller annat träningskort bekostas av den enskilde. Detta för att tillgodose både motions- och tävlingsinriktade ungdomar..

Barn och ungdom (2005-2008) 2 200 kr
I avgiften igår avgifter för tävlingar (dock ej tävlingar som t.ex. Minimaran). Eventuellt sätrakort bekostas av den enskilde.

Barn (2009-2011) 1 200 kr
I avgiften ingår inte några avgifter för tävlingar. Tävlingskostnader ska betalas av den enskilde utövaren i efterhand till föreningen.

Veteraner 850 kr
I avgiften ingår inte några avgifter för tävlingar utan bekostas av respektive utövare. Eventuellt sätrakort bekostas också av den enskilde.

Friidrottslek 6 år (2012) 850 kr
Om barnet ska fortsätta betalas utövaravgift och medlemsavgift under hösten (200 + 200).

I sektionsavgifterna har vi inkluderat utövaravgiften på 200 kr. Dock ej Medlemsavgiften på 200 kr.

Om man har ett ekonomiskt tillstånd som gör det svårt att betala full avgift så finns det nu möjlighet att söka bidrag. För sökande, kontakta Hanvikens SK's huvudstyrelses kassör alternativt ordförande.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub