Friidrott

Medlemsavgifter

Avgifter Hanvikens SK Friidrott gäller perioden maj 2018 - april 2019

Medlemsavgift Hanvikens SK 2018, 200 kr

Medlemsavgiften gäller per kalenderår 1 januari - 31 december. En medlemsavgift ska betalas av alla utövare och ledare och gäller för all verksamhet inom Hanvikens Sportklubb's sektioner under ett år.

Sektionsavgift Friidrott, gäller perioden maj 2018 - april 2019

Juniorer (2004--) 2 750 kr

I avgiften ingår avgifter för tävlingar enligt gällande policy (tävlingar som DN-galan youth mm ingår inte). Träningskort på gym under inomhussäsong och träning i Sätrahallen eller annat träningskort bekostas av den enskilde. Detta för att tillgodose både motions- och tävlingsinriktade ungdomar..

Barn och ungdom (2005-2008) 2 250 kr
I avgiften ingår avgifter för tävlingar (dock ej tävlingar som t.ex. Minimaran). Eventuellt Sätrakort bekostas av den enskilde.

Barn (2009-2011) 1 250 kr
I avgiften ingår inte några avgifter för tävlingar. Tävlingskostnader ska betalas av den enskilde utövaren, aviseras i efterhand av föreningen.

Veteraner 900 kr
I avgiften ingår inte några avgifter för tävlingar utan bekostas av respektive utövare. Eventuellt Sätrakort bekostas också av den enskilde.

Friidrottslek 6 år (2012) 895 kr, fortsättningsavgift 500 kr.
Efter friidrottslekens slut, för inomhussäsongen fram till ny sektionsavgift skickas ut för 2019, aviseras utövaren en avgift på 500 kr.

I sektionsavgifterna har vi inkluderat utövaravgiften på 250 kr. Dock ej Medlemsavgiften på 200 kr, medlemsavgiften aviseras separat.

Om man har ett ekonomiskt tillstånd som gör det svårt att betala full avgift så finns det nu möjlighet att söka bidrag. För sökande, kontakta Hanvikens SK's huvudstyrelses kassör alternativt ordförande.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub