Årsmöte 2022

Publicerad 2022-02-19 12:00
 rsm te
Hanvikens SK:s årsmöte för 2022 kommer att var på Idrottsfritids i Fontanahallen. Datumet är satt till 27:e april. Innan föreningens årsmöte kommer varje sektion genomföra sin respektive tidpunkt. Information om detta kommer också skickas ut genom varje sektion.

Datumet för föreningens årsmöte är satt till 27:e april och tiden är 19:00. Mötet kommer att genomföras i fritidslokalen i Fontanahallen. Innan föreningens årsmöte kommer varje sektion att genomföra sina respektive årsmöten.

För dig som vill delta på våra årsmöten behöver du göra en anmälan till kansli@hanvikenssk.se. Anmälan görs senast kl 12:00, 4 dagar innan det årsmötet som du vill delta i.

Anledningen till anmälningskravet är för att vi ska ha kännedom över vilka som deltar i mötena och för att kunna skapa en röstlängd samt för att få en länk till det digitala mötet.

OBS! Meddela vilka möten du önskar delta i.

För att vara röstberättigad under våra årsmöten så var noga med att betala din medlemsavgift för 2022.

Årsmöte Hanvikens SK

Datum: 27 april / Tid: Kl 19.00 / Plats: Idrottsfritids lokal i Fontanahallen på Trollbäckens IP

Valberedning sammankallande:

Annika Nilsson 070-200 89 08 annika.nilsson@hanvikenssk.se

Martin Huusmann 070-649 09 20 martin.huusmann@hanvikenssk.se

Fotbollen Vakant

Valberedningens förslag skall presenteras för medlemmar, samt meddela namnen på de personer som övrigt föreslagits inför valberedningen, senast den 6 april 2022.

Motioner ska vara inlämnade till kansliet senast den 30 mars kansli@hanvikenssk.se

_____________

Årsmötena i Hanvikens SK sektioner för 2022 kommer att genomföras enligt nedan.

Fotbollssektionen - Torsdag 21 april - kl 19:00 i Fritidslokalen i Fontanahallen.

Friidrottssektionen - Tisdag 19 april - kl 19:00 i matsalen i Hanvikens skola.

Ishockeysektionen - Onsdag 20 april - kl 19:00 i Fritidslokalen i Fontanahallen.

Mer detaljerad information om detta kommer publiceras här på hemsidan samt också skickas ut till medlemmarna genom varje sektion.

Kansliet
Md  rsm te
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub