Årsmöte 2023

Publicerad 2023-02-23 20:22
 rsm te
Hanvikens SK:s årsmöte för 2023 kommer att gå av stapeln den 23 april kl 13.00 i Fontanahallen Idrottsfritids lokaler på Trollbäckens IP. Samma dag kommer även föreningens sektioner hålla sina respektive sektionsårsmöten. Vidare Information kring våra årsmöten kommer att uppdateras här på hemsidorna.

Datumet för föreningens årsmöte är satt till den 23:e april kl 13.00. Mötet kommer att genomföras i fritidslokalen i Fontanahallen. Samma dag med start kl 11.00 håller respektive sektion sitt sektionsårsmöte. Runt kl 12.00 samlas vi för att mingla en stund och för att äta en gemensam lunch tillsammans. Därefter kl 13.00 startar vi upp föreningens årsmöte.

För dig som önskar komma till våra årsmöten behöver du göra en anmälan till kansli@hanvikenssk.se. Anmälan görs senast kl 12:00, tisdagen den 18 april. I din anmälan meddelar du vilka möten du önskar besöka och om du önskar äta lunch. Meddela ev specialkost.

Anledningen till anmälningskravet är för att vi ska ha kännedom över vilka som deltar i mötena, för att kunna skapa en röstlängd och för att beställa lagom med mat.

För att vara röstberättigad under våra årsmöten behöver du ha betalat årets medlemsavgift för 2023.

Årsmöte Hanvikens SK

Datum: 23 april / Tid: Kl 13.00 / Plats: Idrottsfritids lokal i Fontanahallen på Trollbäckens IP

Valberedning sammankallande:

Annika Nilsson 070-200 89 08 annika.nilsson@hanvikenssk.se

Martin Huusmann 070-649 09 20 martin.huusmann@hanvikenssk.se

Robert Åsberg 073-314 10 79 robert.asberg@hanvikenssk.se

Valberedningen ska presentera sitt förslag för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. samt namn meddelas på de personer som övrigt föreslagits inför valberedningen.

Förslag från medlem (Motion) ska vara inlämnade till kansliet senast 4 veckor före årsmötet. kansli@hanvikenssk.se

_____________

Årsmötena i Hanvikens SK´s sektioner för 2023 kommer att genomföras enligt nedan:

Fotbollssektionen - Söndag 23 april - kl 11:00 i Fritidslokalen i Fontanahallen.

Friidrottssektionen - Söndag 23 april - kl 11:00 i mötesrummet på HSK Kansli.

Ishockeysektionen - Söndag 23 april - kl 11:00 i mötesrummet på hyllan i Fontanahallen.

Vidare Information kring våra årsmöten kommer att uppdateras här på hemsidorna.

Mathias Tegner, ordförande huvudstyrelsen

.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub